Monday, July 14, 2008

असं होतं माझं प्रेम

माझं प्रेम
एखादया हिमनगाचं रूप होतं
वर वर थोडसचं दिसलं तरी
ते आत मध्ये खुप होतं // १ //

माझं प्रेम
एक बोन्साय केलेलं झाड होतं
समोर येऊनही तुला दिसलं नाही
कारण ते ह्रुदयाच्या आड होतं // २ //

माझं प्रेम
इंद्रधनुश्यासारखं रंगीत होतं
रंगाप्रमाणेच त्यामध्ये
सुमधुर असं संगीत होतं // ३ //

माझं प्रेम
मुकं असुनही बोलणारं होतं
तुझ्यावर सुखाची उधळण करुन
स्वत: दु:खं झेलणारं होतं // ४ //

माझं प्रेम
चिंध्या जमवुन केलेल्या गोधडी सारखं होतं
तुझ्या जमविलेल्या सर्व आटवणींनी
भरलेल्या पोतडी सारखं होतं // ५ //

माझं प्रेम
निर्मळ आणि निश्पाप होतं
इतरांसमोर तुझं नाव काढणही
माझ्यासाटी पाप होतं // ६ //

माझं प्रेम
सागराचा गाजही होतं
कालच्या एवढचं ते आजही होतं // ७ //

असं होतं माझं प्रेम
इतरांपेक्षा अगदी भिन्न
जसं वजाबाकीच्या गणितात
बेरजेचं चिन्ह // ८ //

संदेश क्रुष्णा म्हात्रे

Wednesday, May 7, 2008

सारं काही राहुन गेलं

मलाही खेळायचं होतं
शालेय जीवनात अभ्यासाच्या नादात
माझं खेळायचचं राहून गेलं // १ //

मलाही करीअर करायचं होतं
पण Collegej जीवनात मुलींच्या नादात
माझं करीअर करायचचं राहून गेलं // २ //

मलाही बिझनेस करायचा होता
पण ऐन उमेदीच्या काळात नोकरीच्या नादात
माझं बिझनेस करायचचं राहून गेलं // ३ //


मलाही स्वच्छंदी जगायचं होतं
पण वैवाहीक जीवनात आई-बायकोचं भांडण मिटवण्याच्या नादात
माझं स्वच्छंदी जगायचचं राहून गेलं // ४ //

आता तर मला मरायचं होतं
पण कौटुंबीक जीवनात संसाराच्या नादात
माझं मरायचचं राहून गेलं // ५ //

या जीवनरूपी सागरामध्ये
आयुश्य माझं वाहुन गेलं
खुप काही करायचं होतं
पण...... सारं काही राहुन गेलं


संदेश म्हात्रे

Tuesday, May 6, 2008

हे जीवनचं व्यर्थ आहे

तारुण्य़ाच्या उंबरटयावर
ना नोकरी आहे ना प्रेयसी
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // १ //

विशीच्या या वयामध्ये
एका हातात सिगारेट तर एका हातात ग्लास आहे
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // २ //

नाती गोती ही नावापुरती
इथं पैशालाच फ़क्त अर्थ आहे
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // ३ //

परमार्थाच्या नावाखाली
इथं डोंगी बाबांचा चरीतार्थ आहे
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // ४ //

इथं होणारी दंगलही
रामाच्या किंवा अल्लाच्या स्मरणार्थ आहे
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // ५ //

इथं मदत करण्यामागे प्रत्येकाचा
काही ना काही स्वार्थ आहे
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // ६ //

इथं गरीबांचं मरण
तर जगण्यासाटी पैसेवालाच समर्थ आहे
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // ७ //

इथं लाचखोराला बड्ती
तर प्रामाणिक माणुस बडतर्फ़ आहे
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // ८ //

किसनाच्या या नगरीमध्ये
गजाआड इथं पार्थ आहे
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // ९ //

या मोहजालात फ़सण्यापेक्षा
आता मरणचं फ़क्त सार्थ आहे
मला समजलेला जीवनाचा
हाच खरा अर्थ आहे
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे // १० //
म्हणुनच मी म्हणतो ......... हे जीवनचं व्यर्थ आहे

संदेश म्हात्रे

Friday, May 2, 2008

माझं एक वेडं स्वप्न आहे

माझं एक वेडं स्वप्न आहे
जगात कुणीही उपाशी राहू नये
बी एम सी च्या फ़ुट्लेल्या जलवाहीनीचं पाणी
उगाचं फ़ुकट कधी वाहू नये // १ //

माझं एक वेडं स्वप्न आहे
जाती मुळे माणसा - माणसात फ़ुट कधी पडू नये
धर्माच्या नावाखाली रक्तपात होऊन
दंगल कधी घडू नये // २ //

माझं एक वेडं स्वप्न आहे
हिंदु मुस्लिम शीख ईसाई यांची मने जुळावी
भारताची ही एकात्मता
सा-या विश्वाला कळावी // ३ //

माझं एक वेडं स्वप्न आहे
व्रुध्दाश्रम बांधण्याची गरज कधी लागु नये
व्रुध्दांना व्रुध्दाश्रमात पाटविण्यासारखं
तरुणांनी कधी वागु नये // ४ //

माझं एक वेडं स्वप्न आहे
सासु - सूनांचं भांड्ण कायमचं मिटु दे
त्यांच्या मनातील किल्मीश
सामोपचाराने सुटू दे // ५ //

माझं एक वेडं स्वप्न आहे
भ्रश्टाचार इथुन मुळापासुन निघु दे
भ्रश्टाचारमुक्त देश म्हणुन
सर्वांनी भारताकडे बघु दे // ६ //

माझं एक वेडं स्वप्न आहे
दहशतवादाचं सावट जगावरुन जाऊ दे
सुख-शांतीचे दिवस
पुन्हा पहिल्यासारखे येऊ दे // ७ //

माझं एक वेडं स्वप्न आहे
क्रिकेटचा भारतीय संघ विश्व्चशक पुन्हा भारतात आणेल
" इंडीयन क्रिकेटर्स आर ग्रेट "
असं सारं विश्व तेव्हा म्हणेल // ८ //

माझं एक वेडं स्वप्न आहे
भारतमातेच्या रक्षणासाटी सर्वजण त्याग करतील
भारताच्या एकात्मतेसाटी
प्रत्येकजण तिरंगा हाती धरतील // ९ //

माझ्या या वेडया स्वप्नांना
यश कधी येईल का ?
या सा-या स्वप्नांमधुन
एखादं स्वप्न तरी साकार होईल का ? // १० //

संदेश म्हात्रे

Friday, April 11, 2008

मैत्री

एकही मित्र नाही असा
माणुस जगात नसेल
क्षणापुरती का होईना
प्रत्येकाने मैत्री केली असेल // १ //

मैत्रीला कधी गंध नसतो
मैत्रीचा फ़क्त छंद असतो
मैत्री सर्वांनी करावी
त्यात खरा आनंद असतो // २ //

मैत्रीचं नातं कसं
निस्वार्थी अन निरागस असतं
भावा-भावांसारखं त्यात
भांडण कधीच नसतं // ३ //

भावालाही सांगत नाही त्या गोश्टी
आपण मित्राला सांगतो
मनातल्या गोश्टी सांगुन
त्याच्याशी जवळकीने वागतो // ४ //

शरिरात रक्त नसेल तरी चालेल
पण जीवनात मैत्री
ही हवीच कितीही जुनी झाली तरी
ती नेहमी वाटते नवीच // ५ //

रक्ताच्या नात्यात नसेल एवडी
मैत्रीच्या नात्यात ओड असते
कशीही असली तरी शेवटी
मैत्री गोड असते // ६ //

मैत्री म्हणजे त्याग आहे
मैत्री म्हणजे विश्वास आहे
Ocxigon हा नावापुरता
तर मैत्री ख्ररा श्वास आहे // ७ //

मैत्रीच्या या नात्याबद्दल
लिहीण्यासारखं खुप आहे
ख-या नात्याला नसलं तरी
मैत्रीला एक रुप आहे // ८ //

मैत्रीची ही कथा आता
सांगायची मी थांबवतो
नाही तर तुम्हीच म्हणाल
मैत्रीचं पाल्हाळ संदेश खुपचं लांबवतो // ९ //

संदेश म्हात्रे

Thursday, April 10, 2008

" एक प्रेमळ स्वप्न "


लहानपणापासुन वाटायचं
आपणही प्रेम करावं
स्वत:साटी सर्वच मरतात
कुणा एकीसाटी आपणही मरावं // १ //

अनपेक्षीत घट्नेसारखी
ती माझ्या जीवनात आली
बघता बघता मला वाटलं
ती माझीच झाली // २ //

माझ्या आयुश्यात तिच्या अचानक येण्याने
मला खरच काही सुचत नव्हतं
वरण भातासारखं साधं जेवणही
अजिबात मला पचत नव्हतं // ३ //

प्रत्यक्ष कधीच विचारलं नाही
पण अप्रत्यक्षरित्या कैकदा सांगितलं होतं
तिच्याकडे नसलं तरी
देवाकडे तिला अनेकदा मागितलं होतं // ४ //

काय घडतयं सारं
माझं मलाचं कळत नव्हतं
पण मन माझं मात्र
फ़क्त तिच्याच मागे पळत होतं // ५ //

येता जाता मी तिची
स्वप्नं पाहु लागलो
सर्वांमध्ये मिसळणारा मी
एकटा एकटा राहु लागलो // ६ //

म्हटलं पळणं आणि स्वप्न थांबवुन
आपण तिला विचारायला हवं
तिच्याकडून होकार असो वा नकार
सत्याला सामोरं जायला हवं // ७ //

ज्यादिवशी विचारणार होतो
त्यादिवशी ती आलीच नव्हती
म्हटलं बरं झालं......
नाहीतरी माझी पण तयारी झालीच नव्हती // ८ //

दुस-या दिवशी
तिनेच येऊन म्हटलं "आय लव्ह यु"
इतक्यात आईने हात लावुन विचारलं,
एवडा वेळ झोपला आहेस आज कामावर जाणार नाहीस का तू ? // ९ //

म्हणजे एवडा वेळ मी
स्वप्नांच्या दुनियेत जगत होतो
आयुश्यातील स्वप्नांना
स्वप्नांमध्ये बघत होतो // १० //

असं हे प्रेमळ स्वप्न
नेहमी हवहवसं वाटतं
स्वप्न बघताना काही वाटत नाही
पण मोड्लं की मन मात्र दाटतं // ११ //

संदेश म्हात्रेWednesday, April 9, 2008

'' संदेशच्या खुमासदार चारोळ्या "=================================
१ चारोळ्या लिहीताना डोळ्यासमोर
नेहमी फ़क्त तु असतेस
तेव्हा तर डोळे उघडे असतात
पण हल्ली डोळे मिट्ल्यावरही तु दिसतेस
=================================
२ प्रेम होतं किंवा केलं जातं
यावर पुर्वीपासुन वाद आहे
पण एक मात्र नक्की जो प्रेमात पडला
तो वैयक्तीक जीवनात बाद आहे
=================================
३ College कट्टयावर मुलींना छेडणं
हा जणु काही आमचा खेळ होता
परीक्षेच्या दिवसातही ह्या गोश्टीसाटी
प्रत्येकाकडे बराच वेळ होता
=================================
४ तु इतकी सुंदर आहेस की
कुणाचही तुझ्यावर प्रेम बसेल
खुप भाग्यवान टरेल तो
ज्याच्यावर तुझं प्रेम असेल
=================================
५ तु College मध्ये आलीस की
माझी नजर तुझ्यावरच खिळते
त्यातुनच पुडचं आयुश्य जगायची
स्फ़ुर्ती मला मिळते
=================================
संदेश म्हात्रे